Otázky a odpovědi

Proč chcete do Senátu?

Od roku 1990 jsem dělal politiku jako výraz svobodné občanské aktivity, vedle práce projektanta – vodohospodáře, jako své hobby. Osud mi nakonec dopřál postavit se v roce 2010 do čela města Tábora. Po prvním volebním úspěchu kupodivu nepřišel „výprask“, ale další výrazné vítězství hnutí Tábor 2020, které jsem před osmnácti lety založil. Ucházet se o postup do vyšších pater politiky nepovažuji, s ohledem na mé dlouholeté znalosti táborského i krajského terénu, za opovážlivé či nepatřičné. Jistě, je to smělé, ale také logické, dávající šanci zúročit značnou komunální praxi a prospět našemu volebnímu obvodu. A proč Senát? Považuji jej za radu starších, jakýsi uvážlivý korektiv stranickou politikou často příliš zmítané Poslanecké sněmovny. Nerad totiž křičím, nerad zvyšuji hlas, nerad hystericky bouchám do stolu. Nespoléhám také, že věci za mě rozhodne a zařídí kdosi kdesi v anonymnímsekretariátu, mám vlastní názory a jsem připraven je prosazovat. Přiznávám, že velkým impulzem pro mne bylo a je koaliční spojenectví s hnutím STAN (Starostové a nezávislí)a dále podpora KDU-ČSL a Jihočechů 2012. Subjektů, jež jsou symbolem praktické politiky, reflektující reálný život měst a obcí, větších sídel i venkova.Jsem připraven pracovat pro celý senátní volební obvod, od Albrechtic po Žíšov, pro 168 obcí, 10 měst, 2 městyse a 2 111,5 km2. Mám vhodný věk, četné místní a regionální zkušenosti, potřebné kontakty a dostatek energie pro takovou práci.

 

Nemá to být trafika?

„ Trafika“ tak, je něco, co vám někdo dá. Ale mně nikdo nic nedává. Stojím tady proti konkurenci velkých politických stran a jako vždy musím „zabojovat“, nic mi nespadne do klína. Někomu stačí kývnout na nabídku takové velké či nové ambiciozní politické strany, případně do ní rychle vstoupit, ocitnout se na její kandidátce na volitelném místě a kariéra je na světě. Ale to nikdy nebyl, není a nebude můj případ.  

 

Co z Vašeho případného vstupu do Senátu jako volič budu mít?

Rozhodnete se pro rovnováhu. Pošlete do Senátu člověka, který má potřebné zkušenosti a kontakty, ale není na vodítku stranických funkcionářů a používá svůj rozum. Vidím-li problém, nemusím se chodit ptát na stranickou centrálu, jak se k němu mám postavit.

S ohledem na své životní zkušenosti i zázemí se nepotřebuji předvádět, ani hromadit majetek. Neslibuji nesmysly, neslibuji vše zdarma, neslibuji blahobyt. Slibuji dohled a zarputilost v dodržování pravidel hry, pravidel mezilidské  slušnosti a principů humanity. Jsem jistě místní patriot, ale současně na rovinu říkám: Senátor není lobbista, který vozí z Prahy kšefty kámošům a klientům. Je především ten, kdo se zastane poškozeného tehdy, není-li naplňováno právo a nerespektují-li se zákony. Ten, kdo je ve stálém spojení s celým svým obvodem bez ohledu na to, odkud sám pochází. Ten, který dbá na vyváženou podporu a rozvoj senátního obvodu, zejména v místech takzvaně slabších.

 

Jak jste si vybral své koaliční spojence a podporovatele ?

Nechť to prosím nezní jako chlouba či utíkání z otázky, ale spíše si vybrali oni mne. Hnutí Tábor 2020 je mé rodné, jsem a budu jeho členem. S Jihočechy 2012 úzce spolupracuji na krajské úrovni, spojuje nás mnoho témat doslova „z terénu“. Koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) mi přijde zcela logická, starosta jsem, kdo jiný by mi měl být blízký, než právě komunita lidí se stejnou profesí a starostmi. No a KDU – ČSL ? Klidná síla, k tomu není co dodat, přijal jsem tu podporu s potěšením a pokorou.

 

V čem jste jiný, než konkurence?

Nejsem typický funkcionář úřednicko-papalášského střihu (což samozřejmě netvrdím o všech svých konkurentech ). Spojuji v sobě 26 let politické praxe od zapáleného lepiče listopadových plakátů, přes dvě desetiletí neprofesionálního člena rady města až po starostu druhého největšího jihočeského města města,  krajského zastupitele a kolegy starosty zvoleného leadra Svazu měst a obcí jihočeského kraje. Vím, co je to euforie při sportu či emoce při jam  sessionu muzikantů. Znám svůj obvod z terénu – nejen jako předseda Svazu měst a obcí JčK, ale i jako tvůrce mnoha vodohospodářských studií, územích dokumentací a projektů v bezpočtu jihočeských sídel - včetně malých vesniček a osad.  Táborsko a Písecko mám zkrátka zmapované. Vnímám autenticky lokální provázanost regionálních starostí s problémy celostátními, tak, jak je cítí zdejší lidé.

 

Nehrozí Vašim mimotáborským voličům něco jako táborská sebestřednost?

Rozhodně ne. Je potřeba si uvědomit hlavní poslání Senátu.  Je to především činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Bez souhlasu Senátu nelze přijmout ústavní a volební zákony.  Senát jako celek má zákonodárnou iniciativu, může tedy navrhovat zákony. V případě, že je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu.

Kromě rozhodování na schůzích Senátu a odborné práce ve výborech a komisích se senátoři mají intenzivně věnovat podpoře, rozvoji a propagaci regionů, které zastupují. Zdůrazňuji regionu, nikoliv tedy jen města kde bydlí. A já ? Jednoduše a stručně - chtěl bych se řídit jedním ze svých volebních hesel: „V Táboře starosta, v Senátu Jihočech, nezávislý na velkých stranách a stále v centru dění."

 

Co bude s radnicí, budete-li zvolen?

V prvé řadě se poradím s kolegy z městské rady. Je jasné, že volební výsledek Tábora 2020 v posledních komunálních volbách je tak výrazný a zavazující, že by nám naši příznivci velmi zazlívali, kdybychom funkci starosty opustili. Pokud nebude jiná dohoda, jsem připraven po nezbytnou dobu dělat obě činnosti paralelně. Organizačně to přizpůsobit lze a termínově by to bylo poměrně blízko k příštím komunálním volbám, v nichž bez ohledu na výsledek voleb senátních na starostu rozhodně kandidovat už nebudu. Po dobu případného „souběhu“ počítám s tím, že cca polovinu platu starosty bych posílal na zvláštní účet, a z něj by se zcela čitelně podporovaly sportovní, mládežnické, kulturní či sociálně – dobročinné aktivity.

 

Kde vezmete peníze na kampaň?

Jak již bylo uvedeno, kandiduji za Tábor 2020 koaličně s hnutím Starostové a nezávislí a s podporou Jihočechů 2012 a KDU – ČSL. Všichni jsme se na to nějak složili, já osobně věnuji na kampaň ze svých úspor 100 tis. korun. Celkové náklady budou cca 700 tis. Vše si mohou ověřit jak občané, tak novináři z veřejného transparentního účtu u ČSOB, který je již založen a otevřen od června tohoto roku hnutím Tábor 2020. Výpisy pravidelně zveřejňuji na facebookovém profilu Jiří Fišer do Senátu, přijďte se tam podívat !

 

Partner Partner Partner Partner